Tag Archives: occ

Atlas Cables lanserar jordsystemet Grun

Atlas Cables no-nonsens-inställning till hur man tillverkar en bra kabel har gjort dem till en favorit för många. Att utgå ifrån hur man uppnår rätt elektriska egenskaper, och att ingenjörsmässigt fokusera på de områden som ger konkreta och verifierbara prestandaövertag, har gett Atlas Cables en unik status där t.o.m. andra tillverkare vill få sina kablar gjorda av Atlas!

När man bygger en analog signalkabel behöver man skärma den på rätt sätt för att minimera störningar. Skärmen kan också vara en ledare, som i en koaxial kabel, medan den i en symmetrisk konstruktion istället ligger utanför ledarna. För att inte skärmen skall inducera störningar i signalen och ge motsatt effekt mot vad man önskar, krävs det att den är ansluten till jord, något som sker genom att ansluta skärmen i kabelns ena ände. Trots att detta ger ett mycket effektivt skydd har principen en baksida, och det är att man samtidigt introducerar störningar i elektronikens jordplan. Dessa är dock av ofantligt mycket lägre nivå än om kabeln lämnats oskärmad, eller i värsta fall med en skärm som ligger oansluten.

Nu introducerar Atlas dock ett nytt sätt att tackla problemet för de allra mest kompromissovilliga, och det är med det separata jordsystemet Grun. Grun kommer på nivåerna Mavros och Asimi, som numera heter Mavros Grun Ultra och Asimi Grun Ultra, och ger möjligheten att ge en extern och gemensam jordreferens för kablarna, som inte måste gå genom elektroniken. På så vis kan överföringen göras med ojämförligt lite störningar.

Mavros Grun Ultra och Asimi Grun Ultra kommer i sitt nya utförande alltid med en jordanslutning via en separat RCA-kontakt, som sätts i ett ledigt uttag på apparaten. Detta motsvarar hur föregående generation av Mavros och Asimi jordade sina skärmar, och ger därmed ingen prestandauppgradering. Detta sker först när man istället ansluter sin jord externt, exempelvis till jorden på nätlisten eller till apparatens jordskruv. Var detta bäst görs kan man dock rådgöra med sin Atlas-återförsäljare om. Tre olika varianter finns tillgängliga; via RCA, via en spade eller via en strömkontakt där endast jordstiften sitter i. Givetvis kan, och bör, man sedan länka samman alla Grun-kablar i systemet för en gemensam jordreferens.

 

Priset på Mavros och Asimi ändras inte med anledning av Grun, men beroende på hur man väljer att ansluta dem så behöver man potentiellt ytterligare jordkablar. Dessa finns i den senaste Atlas-prislistan >

Rek. pris är 14.000 kr för Mavros Grun Ultra (1m) resp. 45.000 kr för Asimi Grun Ultra (1m). Båda kablarna är så kompromisslösa som Atlas kan bygga, men med skilladen att Mavros har ledare i monokristallin OCC-koppar, medan Asimi har monokristallint OCC-silver.

I samband med lanseringen av Mavros Grun Ultra och Asimi Grun Ultra, så kommer även nyheten Eos Modular 4.0, en strömdistribution med dedikerad Grun-anslutning, fullständigt skärmat chassi i svetsat stål och samma teflon-isolerade internkablage som sitter i toppströmkabeln Eos 4dd.

 

Eos Modular 4.0 har sex strömuttag och kan fås helt ofiltrerad eller med hälften av uttagen med särskilt filter mot störningar.

Rek. pris är 8.000 kr (ofiltrerad, 0F6U) resp. 9.500 kr (filtrerad, 3F3U).

Läs mer om Atlas Cables i allmänhet och Grun i synnerhet på Atlas Cables hemsida, www.atlascables.com, eller prata med någon av våra återförsäljare för att uppleva vad som gör att fler och fler går över till Atlas kablar.

Dela med dig på Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Atlas Cables Hyper DD Ultra får nytt supertest!

Atlas Cables gör kablar som transporterar signalen så oförstörd som möjligt från A till B. Allt skolboksmässigt konstruerat, med så väl ombesörjda elektriska egenskaper som bara går för varje prisnivå, vilket exempelvis har gjort att man utvecklat praktiskt taget alla kontakter helt själva. Det finns helt enkelt inget annat som uppfyller Atlas Cables krav.

Nya Hyper DD Ultra är den bästa signalkabeln i Hyper-familjen, där Ultra står för en RCA-kontakt med teflon-dielektrikum samt monokristallin OCC-koppar för att fullständigt matcha kabelns egenskaper.

DD, eller Dual Drain som det utläses, är en princip för hur skärmen ansluts för att ge en ännu mer omslutande effekt även över kontakterna där skärmningen (mylarfolie och kopparfläta) heller inte behöver vridas eller kontraheras. 

Hyper DD Ultra är en symmetrisk kabel med en ledare för signal och en för retur, båda i OCC-koppar, vilket är en hyperren, monokristallin koppar. Kontakterna kallsvetsas under extremt tryck direkt till ledarna, och med identiskt material uppstår renast möjliga signalväg, något som inte hade varit möjligt med lödning.

Hi-Fi World har testat Hyper DD Ultra och konstaterar att den är bland det bästa som finns att köpa, med detaljering, renhet och byggkvalitet som går utanpå det mesta.

Läs hela testet > 

Rek. pris för Hyper DD Ultra är 5.300 kr (1m).

Läs mer om Hyper DD Ultra >

Dela med dig på Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Atlas högtalarkablar – Kvalitet i rätt dimension

AtlasMavrosLogo

Att Atlas Cables har ett genomtänkt och rationellt sätt att konstruera högpresterande kablar visar sig genom hela sortimentet. När det kommer till högtalarkablar har de precis som signalkablarna material av bästa möjliga kvalitet för respektive prisklass, men också geometri och inte minst tjocklek som är anpassade för ändamålet.

För alla kablar från insteget Element till högklassiga Ascent finns det nämligen flera olika dimensioner att välja bland, från 1.25 till 3.5 kvadratmillimeter (beroende på modell), vilket gör att man väljer både hur bra och hur kraftig kabel man behöver. För längre kablar eller till en stor högtalare där mycket ström skall förmedlas, då väljer man en kabel på 3.5 kvadratmillimeter. Till en bokhylle/stativmodell eller i de fall kabeln är lite kortare, då är kanske en 2.0 kvadratmillimeter tjock kabel nog och man kan istället gå högre upp i materialkvalitet.

Equator20Hos Element (1.25 och 2.0), Equator (2.0) och Hyper (1.5, 2.0 och 3.5) är ledarna alltid i OFC-koppar, men med allt bättre isolation för minskade förluster. Redan på Hyper introducerar man Teflon som dielektrikum, något man oftast bara hittar på en tillverkares absoluta toppmodeller. Som fyllnadsmaterial använder man konsekvent bomullstråd som ligger extremt tätt packad för att hålla ledarna fixerade på plats och samtidigt dämpa oönskade vibrationer.

Ascent20Från och med Ascent (2.0 och 3.5) är det monokristallin OCC-koppar i ledarna, som med sin frihet från kristallövergångar ger ojämförligt ren överföring. Toppmodellerna Mavros och Asimi, finns endast i en variant och erbjuder det bästa Atlas har i alla led, som mikroporös teflonisolation med extremt låga förluster, samt ledare i OCC-koppar eller OCC-silver.

TransposeMen oavsett nivå på kabel har kontakterna och termineringen samma kompromisslösa kvalitet. Kontakterna är givetvis helt egenutvecklade och kommer i två huvudsakliga varianter;  Z-plug och den utbytbara Transpose. Båda crimpas under extremt högt tryck, den enda metod som garanterar att kontakt och ledare får bästa möjliga sammanfogning som också håller över tid. Atlas har tagit fram ett smart verktyg som är enkelt att använda även i butik, och gör att man kan garantera helt rätt prestanda även på handlarterminerad kabel. Vid behov finns också en rad andra kontakter, som t.ex. spadar och gafflar.

Sist men inte minst finns även kablarna i bi-wire-utförande, med två extra, solida ledare för diskanten, där dessa har flera fördelar. Instegksnivåerna har helt separata syskon för bi-wire, medan de större modellerna klarar detta genom befintlig konstruktion.

Kontakta din återförsäljare för mer information om vilken Atlas högtalarkabel som är rätt för just ditt system, och för att själv uppleva hur fantastiskt det kan låta med en kabel baserad på sunda konstruktionsprinciper och materialval av yttersta klass.

Läs föregående artiklar om Atlas strömdistribution Eos och Atlas signalkablar >

Fullständig prislista för Atlas kablar finns här >

Dela med dig på Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Atlas signalkablar – En studie i kvalitet och precision

MavrosElement

I andra delen i vår serie om Atlas kablar har turen kommit till signalkablarna. Ovanliga och exotiska materialval, geometrier, terminering och kontakter ger sällan optimala resultat. Vi vet redan hur vi vill att en signalkabel skall bete sig elektriskt, och genom att utgå ifrån detta och koncentrera sig på att välja bästa möjliga ingående delar där det verkligen gör skillnad, kan Atlas tillverka kablar som alltid ger ett balanserat, homogent och rent ljud utan egen signatur.

Exceptionella ledare
Ledarna görs alltid i renast möjliga koppar, med den monokristallina OCC-kopparn som viktigaste material i allt från instegsnivån Element till kompromisslösa Mavros. Längst upp i den ultraexklusiva Asimi, har man ledare i OCC-silver.

OCC står för Ohno Continuous Cast, en patenterad process som extremt långsamt drar fram metall för så långa kristaller som möjligt. I vanlig koppar, även den mest superrena OFC-varianten, är kristallerna ungefär 2cm långa och övergångarna mellan dem agerar som ickelinjära motstånd till strömmen. I ledare dragna med OCC-processen är de över 6000 gånger så långa, närmare 125m! Samtidigt har kopparn som Atlas använder en generellt sett flerfaldigt högre renhet än t.o.m. OFC-koppar.

Dock undviker Atlas silverpläterade ledare på sina analoga signalkablar, något som är ett tydligt exempel på deras raka principer. Det kanske låter imponerande vid snabba jämförelser, men den upplevda extra skärpan i detaljer riskerar som alla färgningar att bli tröttande i längden.

Isolation – Låg absorption och stabil geometri
Atlas använder isolationsmaterial med lägsta möjliga dielektriska absorption, som porös polyetylen eller mikroporös teflon. De ger ett minimum av kontaktyta mot ledarna, men håller dem samtidigt precis på plats. Luft är visserligen den bästa isolationen men ledare som ligger fritt i rör gör att kabelns elektriska egenskaper blir olika beroende på hur de är positionerade för tillfället och är därför inget alternativ för konsekvent och exakt prestanda.

Skärmning hela vägen 
Skärmen består alltid av såväl folie samt minst en flätad skärm utanpå. Det ger effektiv avstörning upp till extremt höga frekvenser och skyddar signalen mot alla de störningar som bara blir fler i vårt moderna samhälle.

Men att skärma en kabel ordentligt är relativt enkelt. Desto större utmaning ligger i att bibehålla skämens integritet även när den temineras till kontakten. I sina finare modeller har Atlas därför introducerat en teknik man kallar dual drain, förkortat “dd”, som har dubbla skärmanslutningar och som också ger ett minimum av komprimering av skärmen. På så vis får man ett 360 graders skydd hela vägen, något som missas i de flesta vanliga kablar.

Equator RCA REVA_2 2000x1250Kontakter lika enkla som smarta
Atlas RCA-kontakter följer alla av samma grundkonstruktion, men med material som i mesta möjliga mån följer kabelns. De kallsvetsas alltid, eller crimpas som det också heter. Anledningarna har bl.a. med OCC-kopparns struktur att göra. När den värms upp förändras den omedelbart, och det går helt enkelt inte att applicera lod vid termineringen. Samtidigt förenar en crimpad terminering materialen i kabelns ledare med kontaktens på ett överlägset sätt jämfört när man använder lödtenn i övergången.

Atlas kontakter komprimerar inte heller kabeln, vilket gör att impedansen inte förändras i onödan, något som exempelvis gör Atlas koaxiala digitalkablar med RCA-kontakter till något alldeles extra. Den asymmetriska innerhylsan består av två blad som också agerar returledare. De ger utmärkt skärmning över hela kontakten och samtidigt får de ett bra grepp om apparatkontakterna och rengör dem automatiskt vid inkoppling.

Två nivåer finns – Integra och Ultra. Integra sitter på de enklare nivåerna med koaxial geometri upp till Hyper Integra, medan Ultra sitter på de symmetriska kablarna, från pinfärska nyheten Hyper Ultra dd och uppåt. Mer information om den kommer inom kort!

Atlas XLR-kontakter följer exakt samma principer, med kallsvetsade stift och material som följer kabelns. Inget får lämnas åt slumpen!

Pålitlig konsekvens
Att tänka igenom alla faktorer från grunden har fått konsekvenser man kanske inte först tänker på, som att kablarna är mycket lätta att tillverka med extremt konsekvent och precis prestanda, men samtidigt robusta och därmed långlivade. Alla kablar från Element till Asimi bygger på samma principer och sätts ihop på samma omsorgsfulla sätt. Det märks också så fort man tar i dem och direkt känner hur solida och välbyggda men samtidigt smidiga de är.

Varken kabel eller kontakt går att köpa färdig från hyllan utan har fått utvecklas av Atlas själva. Faktum är att deras expertis och pålitlighet också har gjort dem till en respekterad partner för namnkunniga tillverkare, vars kablar under OEM-tillverkas av Atlas.

Men viktigast av allt…
Men till syvende och sist handlar det bara om en enda sak; den egna upplevelsen! Kontakta någon av våra återförsäljare för att prova dem redan idag!

Läs mer om Atlas sortiment av signalkablar >

Se aktuell prislista för Atlas Cables >

Läs första artikeln om Atlas – Eos Modular och Eos nätkablar >

Dela med dig på Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email