Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna sida förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Ljudtema AB, med org. nr 556306-4095 och adress Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är det Ljudtemas ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Ljudtema samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig i samband med att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

  • Epostadress

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Ljudtema samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via vår hemsida. 

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Ljudtema samlar in din epostadress för att kunna göra utskick i marknadsföringssyfte genom vårt nyhetsbrev, som i sin tur görs via tjänsten MailChimp.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Ljudtema kommer att spara dina personuppgifter så länge som vårt nyhetsbrev är aktivt, eller så länge du inte begär utträde ur nyhetsbrevet du själv registrerat dig för.

7. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Ljudtema delar inte dina uppgifter med någon annan part. Dina uppgifter används endast för det nyhetsbrev du registerat dig för med undantag för de fall där fel i hemsidans registreringsformulär krävt manuell flytt till vårt enda nyhetsbrev.

8. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Ljudtema lagrar och hanterar dina personuppgifter inom våra egna interna system, samt på MailChimps konto registerat på Ljudtema.

9. Vad har du som registrerad för rättigheter?

Ljudtema ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner.

10. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Ljudtemas integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Ljudtema har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Ljudtemas webbplats. Vi kan även komma att informera dig via epost om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta din prenumeration på Ljudtemas nyhetsbrev genom att avregistera dig direkt i vårt utskick eller kontakta oss på uppgifterna längst ner i denna policy.

11. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Epost: info@ljudtema.se

Telefon: 031-40 17 00